Digitaalisten työvälineiden käyttö
lisääntyy turvallisuusalalla

Aalto-yliopistosta Kauppatieteiden maisteriksi juuri valmistunut Lassi Kervinen aloitti Sowelluksella Avainasiakaspäällikkönä helmikuussa ja tuo tuoretta näkökulmaa myyntitiimiimme.

Tervetuloa Lassi! Sinulla on pitkä kokemus turvallisuusalalta ja olet juuri aloittanut Avainasiakaspäällikkönä LokiTime Avainhallinta -tuotteen parissa.
Mikä sai sinut innostumaan alasta?

Päädyin turva-alalle jokseenkin sattuman kautta, kun en oikein nuorempana tiennyt mihin tulisi suunnata. Lukion jälkeen kävin kahdessa vuodessa turvallisuusalan perustutkinnon ja töiden ohessa opiskelin vielä oppisopimuksella turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Myöhemmin päätin hankkia kaupallisen alan osaamista ja päädyin opiskelemaan kauppatieteitä. Lopulta valmistuminen alkoi lähestyä ja taustani huomioiden arvioin, että minulle optimaalisin työ olisi sellainen, jossa olisi hyötyä sekä vahvasta turva-alan työ- ja koulutustaustasta että kauppatieteiden opinnoista. Sowelluksen LokiTime Avainkuittaus & hallinta vaikutti juurikin sellaiselta tuotteelta, jonka parissa työskennellessä taustani olisi kokonaisuudessaan hyödyksi. Lisäksi avainten hallinnan ongelmat ovat minulle työtaustani takia tuttuja.

Mihin suuntaan turvallisuusala on menossa?

Turvallisuusala on ilman muuta kasvava ala. Vaikka rikollisuus onkin vähentynyt Suomessa jo useamman vuoden ajan, niin mm. elintason kasvu ja kaupungistuminen lisäävät yksityisten turvallisuuspalvelujen kysyntää. Yksityisiä palveluita tulee jatkuvasti lisää ja yksityisen turvallisuusalan liikevaihto Suomessa on nykyisin samalla tasolla tai jopa hieman suurempi, kuin mitä poliisin määrärahat ovat. Lisäksi turvallisuusasioihin liittyvä ymmärrys lisääntyy jatkuvasti, eikä turvallisuuspuolen asioita enää nähdä pelkkänä pakollisena kulueränä.

“Eri yritysten avainhallintatavat vaihtelevat muovirasioissa olevista sekavista avainläjistä jääkaappipakastimen kokoisiin panssaroituihin avainkaappeihin.”

Millaisia trendejä tai ilmiöitä nyt on vallalla?

Digitaalisten työvälineiden käyttö lisääntyy ja muutosajureina toimivat mm. toimintojen tehostamistarpeet sekä ympäristösyyt, jotka molemmat osaltaan vievät kohti paperittomia palveluita. Lukituspuolella tapahtuu siirtymää perinteisistä mekaanisista lukoista osittain sähköisiin lukkoihin. Kehitys on kuitenkin hidasta, koska on monesti kyse laajoista kokonaisuuksista ja lukostojen uusimisesta syntyy merkittäviä kustannuksia.

Miten avainhallintaa tyypillisesti hoidetaan turva-alan yrityksissä?

Vuosien varrella olen nähnyt monenlaisia ratkaisuja. Eri yritysten avainhallintatavat vaihtelevat muovirasioissa olevista sekavista avainläjistä jääkaappipakastimen kokoisiin panssaroituihin avainkaappeihin, jotka pidetään tarkassa järjestyksessä. Suurta osaa toimijoista yhdistää kuitenkin se, että avaimia luovuttaessa tehdään paperinen sopimus, jonka avainten vastaanottaja allekirjoittaa, minkä jälkeen paperi laitetaan mappiin säilytykseen. Paperilomakkeiden hallinnointi on kuitenkin hidasta ja epäkäytännöllistä sekä vaatii fyysisiä säilytystiloja.

Miksi hait Sowellukselle ja mitä toimenkuvaasi kuuluu?

Hain Sowellukselle, koska tässä työssä uskoin pystyväni kokonaisvaltaisesti hyödyntämään työ- koulutustaustaani sekä uskoin, että minulla on paljon annettavaa Sowellukselle. Lisäksi pääaineeni kauppakorkeakoulun maisteriopinnoissa oli yrittäjyys ja innovaatiojohtaminen, joten työ innovatiivisessa pienyhtiössä sopii minulle varsin hyvin. Varsinaisesta myyntityöstä minulla ei ole aiempaa työkokemusta, mutta toisaalta pidän haasteista ja uusien asioiden oppimisesta. Toimenkuvani koostuu uusasiakashankinnasta ja nykyisten asiakkuuksien ylläpitotoimista. Käytännössä etsin työssäni uusia potentiaalisia asiakkaita ja olen yhteydessä heihin sekä pidän yhteyttä nykyisiin asiakkaisiin.

Mottosi?

Vahvuus ei synny fyysisestä voimasta. Se syntyy siitä, ettei koskaan lannistu.