Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Sowellus Oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Sowellus Oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjä

Ohjelmistotalo Sowellus Oy
Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, Finland
Puhelinnumero: 0600 418 717 /  asiakaspalvelu@sowellus.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Tuomas Pohjola
tuomas.pohjola@sowellus.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Sowellus Oy:n sekä yhteistyökumppaneiden markkinointiin, mainontaan, tiedottamiseen, laskutukseen, maksujen perintään, tilastollisiin tarkoituksiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

5. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen toimialaluokka
Vapaamuotoisen tekstimuotoilu yhteydenottopyynnön yhteydessä, jonka täyttäjä on omasta tahdostaan ja henkilökohtaisesti lähettänyt Sowellukselle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkosivujen kautta lähetetyllä yhteydenottolomakkeella tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Sowellus Oy:n tai niiden alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteita

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Sowellus Oy:n työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Mikäli henkilötieto on manuaalisessa muodossa, säilytetään aineisto lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Ohjelmistotalo Sowellus Oy
Kampinkuja 2 / Rekisteriselosteet
00100 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
asiakaspalvelu@sowellus.fi

12. Korjausoikeus

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoitteet: katso kohta 2.

Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, minkä Sowelluksen palvelun osalta tarkastuspyyntö esitetään.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoitteet: katso kohta 2.

Kieltopyynnössä tulee yksilöidä, minkä kohdassa 2. mainitun Sowellus Oy yhtiön osalta tarkastuspyyntö esitetään.

14. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Sowellus Oy ja sen palveluntarjoajat huolehtivat tietojen säilytyksestä ja turvaamisesta parhaan kykynsä mukaan normaalisti käytössä olevilla menetelmillä. Muussa kuin sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä. Rekisterimateriaali tuhotaan välittömästi käyttötarpeen jälkeen.

Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme parantaaksemme verkkosivustoa ja käyttäjäkokemusta. Kun vierailet sivustolla pyydämme suostumustasi seuraavien evästeiden tallentamiseen laitteellesi:

Google Analytics. Google Analytics kerää tietoja siitä, miten ihmiset käyttävät verkkosivujamme: mitä sisältöjä he käyttävät, kuinka paljon aikaa he käyttävät sivuillamme ja mistä he ovat sivustolle tulleet. Lue lisää siitä miten Google suojaa tietosi.