LokiTime digital signatur

Enkel administration av alla nycklar

LokiTime är ett SaaS servicesystem för nyckeladministration och nyckelkvittens. Det passar alla som hanterar nycklar, från fastighetsägare till säkerhetsexperter.

Om du hanterar nycklar och skriver nyckelkvittenser är LokiTime rätt verktyg för dig.

LokiTime digital signatur

Börja här

Enkelt!

Enkelt! Enkelt!

Varför LokiTime?

Dataskydd

Endast nyckeldata och personuppgifter sparas i LokiTime, inget annat.

Spara tid och pengar

Spara tid och pengar genom att undvika onödiga kostnader på grund av borttappade nycklar. Spara tid genom att undvika manuella arbetsskeden där du letar efter kontrakt i pappersformat.

Gemensam användning

LokiTime kan samtidigt användas av fastighetsskötseln, låsaffärer, fastighetsägare och motsvarande.
Alla kan få samma information om nycklarna realtid.

Enkelt att använda

Det är enkelt att ta i bruk LokiTime, du behöver endast en dator, en Android-surfplatta och internetanslutning.
Nyckelkvittenserna görs automatiskt, därför behövs ingen introduktion i hur kvittenserna görs.

Fungerar med alla nycklar

Du kan lägga till alla slags nycklar i LokiTime, både mekaniska och digitala. Du kan även lägga till paket och annat värdematerial som du vill låna ut. LokiTimes smarta teknologi hjälper dig hålla reda på dina nycklar och nyckelkvittenser samt garanterar administration i realtid.

Koll på nycklarna

Nyckelkvittenserna görs med applikationen LokiTime på en Android-surfplatta, inte i pappersformat. En digital nyckelkvittens sparas online som .pdf.  Du vet alltid vem som har nycklarna och om de inte har återlämnats i tid.

Näin säästät LokiTimen avulla

Hur många fastigheter förvaltar du?

0 €

Sparade kronor per år

0

Sparade arbetstimmar per år

Uppskattningarna grundar sig på det genomsnittliga antalet nycklar per fastighet samt på arbetstimmar och indirekta kostnader orsakade av borttappade nycklar.

Vi litar på Lokitime

Mall of Tripla, Pasila
Securitas Oy

Kontakta oss

Ari-Pekka Ojanen

IT-chef
0600 418 717
förnamn.efternamn@sowellus.fi

Timo Kuusela

Marknadsföringschef
+358 40 563 8938
förnamn.efternamn@sowellus.fi

Jan Jernmark

Försäljningschef
+358 40 505 1725
förnamn.efternamn@sowellus.fi

Tuomas Pohjola

VD
+358 40 560 1234
förnamn.efternamn@sowellus.fi

Lämna en kontaktbegäran!