Arjen sujuvuutta integraation avulla

Kuvituskuva liittyen euroopan aluekehitysrahaston tukemaan tutkimus- ja kehitysprojektiin.

Euroopan aluekehitysrahaston tukema tutkimus- ja kehitysprojekti on saatu päätökseen. Hankkeen avulla pystyttiin kartoittamaan kattavasti asiakkaiden tarpeita liittyen LokiTime Avainhallinta -ohjelmiston integrointiin muihin käytössä oleviin järjestelmiin sekä toteutettiin rajapintaratkaisupilotti. Tarpeelliset integraatiot sekä muut rajapintaratkaisut on nyt tunnistettu ja sen pohjalta on määritelty kehitys tuleviin integraatiototeutuksiin.

Lisätietoa Euroopan aluekehitysrahastosta: 6abe28

Euroopan unionin osarahoittama