LokiTime-rajapinta mahdollistaa vaivattoman tiedon siirron

LokiTime-rajapinta mahdollistaa vaivattoman tiedon siirron

Sowellus Oy kehittää LokiTime Avainhallinta -ohjelmistoa Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Projektin tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä monipuolisemmat mahdollisuudet hyödyntää LokiTime-ohjelmiston rajapintaa sekä tunnistaa asiakkaiden yleisimmät integraatiotarpeet muihin käytössä oleviin järjestelmiin. Hankkeen keskeisistä tuloksista tiedotetaan lokitime.fi -sivustolla kehitysprojektin päätyttyä.

Lisätietoa Euroopan aluekehitysrahastosta: 6abe28

Euroopan unionin osarahoittama